Kohalike omavalitsuste eelarvest, leibkondade sissetulekust ja ettevõtete käibest võtavad küttekulud tihtipeale suure osa. Märgatav kokkuhoid soojuselt on nutika küttesüsteemi puhul täiesti võimalik. Selleks on ellu kutsutud projekt Smart Heat.

Smart Heat on kaugküttepiirkondade ja üksikute hoonete jaoks välja arendatud platvorm. See võimaldab kütteviise paindlikult kombineerida ja annab reaalse rahalise säästu. Nii saab näiteks kasutada sobivate ilmastikuolude korral rohkem taastuvenergiat. Samuti on võimalik nihutada soojuse tarbimist ajale, kus see on soodsam, ja tarbida vähem ajal, kui ruume ei kasutata. Kaugjälgimis- ja -juhtimissüsteem suurendab võrgu haldamise tõhusust. Kasutaja jaoks on rakendus lihtne: kogu info laekub reaalajas arusaadavas vormis tema arvutisse või telefoni. Oma harjumusi ja vajadusi tundes saab tarbimist automaatselt või käsitsi reguleerida.


ESCO kontseptsioon

Smart Heat lähtub Euroopa Liidu energia- ja kliimapoliitikast, sealhulgas energiatõhususe direktiivist. Säästu saavutamisel on oluline osa energiateenusettevõtte ehk ESCO kaasamisel.

Suur potentsiaal

ESCO või klient, näiteks kohalik omavalitsus, teeb alginvesteeringu, mille jaoks tuleb sageli võtta laenu. Energiateenusettevõte kohustub tagama kindlas suuruses säästu, mis katab vähemalt laenumaksete mahu. Kasu ülejäänud energiasäästust jaguneb kliendi ja ESCO vahel.
Projekti potentsiaal on suur. Eesti kohalike omavalitsuste seas läbi viidud küsitlus näitas, et suurem osa vastanutest on huvitatud oma kaug- või ühiskondlike hoonete kütte uuendamisest ESCO kaasabil.


Kulude kokkuhoid

Smart Heat võimaldab kokku hoida küttekulusid ning kütteviise paindlikult ja nutikalt kombineerida. Algse investeeringu katab saadav sääst. Ainuüksi uudsete info- ja kommunikatsioonitehnoloogiliste lahenduste kasutamine võib kulusid vähendada mitukümmend protsenti.


Smart Heati lahendused Kärla alevikus

Praegu arendatakse Smart Heati lahendust Saaremaal Kärla alevikus, kus selle juhtida on viis munitsipaalhoonet ja kolm korterelamut.
Smart Heati võimalused on väga laiad. Vaatleme lähemalt Kärla lasteaeda. Kuna lasteaia sisekliimale rakenduvad ranged nõuded, on detailne jälgimine ja juhtimine eriti otstarbekas.
Lasteaias on andurid kõigis rühmaruumides ja süsteem haldab lisaks kaugküttele ka ventilatsiooni ja põrandakütet ning vee soojendamist.
Kasutuskalender võimaldab reguleerida kütet vastavalt sellele, kas ruum on kasutuses või mitte.


Smart Heat säästab raha ja loodust

Smart Heati süsteemi juurutades säästate nii raha kui loodust. Euroopa Liidu energiakava näeb ette energiatarbimise 27-protsendilise vähenemise aastaks 2030. Nutikad lahendused võimaldavad seda eesmärki täita tarbijamugavuses järeleandmisi tegemata.
Uurige lisa aadressilt www.soletek.eu!

Uudiste arhiiv

Soletek OÜ

KMKR: EE101418960
Reg. nr.: 11786239
Swedbank EE702200221049381297

Kontaktid

Telefon: +372 508 4940
Koduleht: www.soletek.eu

© Soletek 2015