Päikesekollektorites kasutatavad soojuskandjale esitatavad nõuded on järgmised:

  1. kõrge keemistemperatuuriga ja kõrge soojusmahtuvusega ning -juhtivusega;
  2. külmumistemperatuur peab olema madalam välisõhu temperatuurist;
  3. ei tohi põhjustada metallide korrosiooni ja nendega reageerides soojuse levikut takistavat sadet;
  4. ei tohi mõjuda lagundavalt tehnilistesse kummitihenditesse;
  5. ei tohi olla tuleohtlik;
  6. peab olema võimalikult odav ja vajadusel kättesaadav;
  7. soovitavalt mitte mürgine;
  8. ohutu keskkonnale.

Päikesekollektorites kõige enam kasutatavad soojuskandjad

Tyfocor, CAS numbriga: 107-21-1; 19766-89-3.
Tootjaks on TYFOROP Chemie GmbH, Anton-Rée-Weg 7, D – 20537 Hamburg. (Tel: +49 (0)40 -20 94 97-0; Fax: -2094 9720; e-mail: ; (http://www.tyfo.de/index_english.html)
Sisaldab: Etaan-1,2-diool/etüleenglükooli – milles etüleenglükooli > 90%; 2-etüülheksaanhapet (2-ethylhexansoic acid), naatriumsooli (sodium salt) 2% – 3% ning on seetõttu tugevalt oksüdeeruv ja mürgine (suukaudne surmav doos on 1,2-1,5g/kg).
Riskilaused: Xn, R22; Xn R63; T,Xi R60, R61, R41; Ohutuslaused: S2, S24/25, S46;
Vastavalt Jäätmeseadusele ja sellest tulenevale määrusele “Jäätmete ohtlike jäätmete hulka liigitamise kord“ §4. Ohtlike jäätmete liigitamine ohtlike ainete sisalduse alusel, on Tryfocor töökeskkonnast välja sattudes ohtliku jäätmena liigitatav, sest vastavalt lõigetele 8) ärritavaks aineks (ohutunnus Xi) klassifitseeritud ja riskilausega R41 komponendi puhul ≥ 5 massi% ja 15) 3. kategooria teratogeenseks või reproduktiivset funktsiooni kahjustavaks aineks (ohutunnus Xn) klassifitseeritud ja riskilausega R62 või R63 komponendi puhul ≥ 5 massi%.

Etüleenglükool ehk 1,2-etaandiool (keemiline valem HOCH2–CH2OH)
See on värvuseta ja lõhnatu magus siirupitaoline mürgine hügroskoopne vedelik, mille keemistemperatuur on 197,8°C.

Glükool, glükooli ja vee segu
Tavaliselt on vahekord glükooli kasuks ehk suurem kui 35-40% temperatuuril 17/18°C 50%, sest lahjemate segude puhul võib tekkida süsteemi osade külmumine. Pumpade töö raskeneb, süsteemi takistus suureneb.

Vesi
Kasutatakse vaid sellistes kollektorites, mis on kas kasutusel vaid aprillist kuni novembrini või katusesse ehitatud päikeseseadmete puhul. Kuna vesi ei kannata miinuskraade, siis tuleb kollektorite tõrgeteta tööks neid jälgida (mõõta õhutemperatuuri ja jälgida ilmaprognoose). Kasutatakse ka vastavate anduritega süsteemis.

Solar
Mootoreis (päikeseküttesüsteemides), kus jahutussüsteemi detailid on alumiiniumist, ei tohi kasutada happelisi ja leeliselisi lahuseid, vaid kaltsineeritud sooda lahust. Katlakivi eemaldamiseks kasutatavate lahuste korrosiivsuse vähendamiseks lisatakse neile inhibiitorit (näiteks urotropiini).
Miinuskraadidel kasutatakse madalatel temperatuuridel külmuvaid vedelikke – antifriise (engine colants).
Koostis: EG- etüleenglükool + aditiivid + vesi või PG- propüleenglükool + aditiivid + vesi/.
Aditiivid (ehk lisandid) väldivad korrosiooni ja sadestite teket, vähendavad vahuteket ning annavad värvuse. Etüleenglükooli baasil saadud jahutusvedelikud on rohelised või sinakasrohelised, propüleenglükooli baasil saadud (purpur-)punased. Mitmete soojusskandjate omadusi esitatakse alljärgnevas tabelis (Tabel 1).

Tabel 1. Soojuskandjatena kasutatavate vedelike (antifriiside) omadused.

Jahutusvedelikest ASTM D 3306 ja ASTM D 5216 spetsiaaladitiivide lisamise teel valmistatud rasketes tingimustes töötavad vedelikud ASTM D 6210 ja ASTM D 6211 peavad sisaldama kas nitritit min 1 200 ppm või nitriti ja molübdaadi segu min 780 ppm. Nendest kummagi kogus ei tohi olla alla 300 ppm.
Etüleenglükool on mürgine. Sattudes organismi põhjustab kesknärvisüsteemi ja neerude kahjustusi; surmav doos on 1,4 g/kg kohta. Töötsoonis ei tohi ületada kontsentratsioon õhus 5 mg/m3.
Dietüleenglükool (2,2´- dihüdroksüdietüüleeter)- HOCH2CH2OCH2CH2OH.
Etüleen- ja dietüleenglükooli baasil valmistatud antifriisid põhjustavad aga metallide korrosiooni, seetõttu lisatakse neisse korrosiooni inhibiitoreid – kaitseks lisatakse Na2HPO4, Na2MoO4, Na2B4O7, KNO3, dekstriini, kaaliumbensoaati jt.

GlycoShell Longlife
Monoetüleenglükoolil baseeruv kõrgekvaliteediline uue põlvkonna jahutusvedelik aastaringseks kasutamiseks. Sobib eelkõige moodsatele alumiiniummetallidest seadmetele. Mitte segada teist tüüpi jahutusvedelikega.

GlycoShell
Kõrgekvaliteediline monoetüleenglükoolil baseeruv jahutusvedelik aastaringseks kasutamiseks. Vastab paljude Euroopa mootoritootjate nõuetele ja sobib päikeseküttesüsteemidele.
ASTM D 3306, BS 6580 (1992), NFR-15601, BMW/69.0, MAN 324NF, MB 325.0, SAAB 6901599, Scania TB1451, VAG TL 774C, VW G11, Volvo 1286083

Antifreeze
Monoetüleenglükoolil baseeruv jahutusvedelik aastaringseks kasutamiseks. BS 6580 (1992), NFR-15601, ASTM D 3306.
SRÜs toodetavad antifriisid jagunevad kahte gruppi:
– lihtantifriis, mark 40 (40 M) ja 65 (65 M);
– mitmekomponendiline antifriis: TOCОЛ-A 40 ja TOCQ/l-A 65. Sisaldavad vahuvastast manust ja värvainet. TOCOЛ-A 40 on sinine, TOCOЛ-A 65 punane. Lihtantifriis 40 on helekollane, 65 oranž. Arv tüübi nime järel tähistab külmumistemperatuuri. Täht M lihtantifriisi margis või A – TOCOЛ – tüüpi antifriisi margis näitab, et neis on erimanus tsingi kaitseks. Teistes antifriisides see puudub.
Antifriisidel on veega võrreldes suurem paisumistegur, mille tõttu ei tohi süsteemi täielikult täita. Töötamise ajal aurab antifriisist välja vesi. Taseme alanemisel tuleb süsteemi juurde valada destilleeritud vett. Tehnilise hoolduse ajal on vaja kontrollida jahutusvedeliku tihedust, sest 1,2-etaantiooli on külmumistemperatuur kõrgem kui lahusel.
Pikemaajalisel kasutamisel antifriisis olevate manuste aktiivsus väheneb märgatavalt ning seetõttu antifriis tuleb vahetada. Antifriiside käsitsemisel tuleb arvestada ka seda, et 1,2-etaandiool on surmavalt mürgine vedelik. Kui 1,2- etaandiooli on 10% ja destileeritud vett 90% , siis tihedus on 1021 kg/m³ ning külmumistemperatuur – 3°C. Kui 1,2- etaandiooli on 52% ja destileeritud vett 48% , siis tihedus on 1 071 kg/m³ ning külmumistemperatuur – 40°C. Kui 1,2- etaandiooli on 100% ja destileeritud vett 0%, siis tihedus on 1 113 kg/m³ ning külmumistemperatuur – 105°C[1].

Uudiste arhiiv

Soletek OÜ

KMKR: EE101418960
Reg. nr.: 11786239
Swedbank EE702200221049381297

Kontaktid

Telefon: +372 508 4940
Koduleht: www.soletek.eu

© Soletek 2015