Päikeseenergia tuleneb päikesekiirgusest ja saadav energia on sobilik elektri ja sooja vee tootmiseks. Samuti saab päikeseenergiat kasutada õhksoojuspumpade ja maakütte puhul nii eraldiseisvalt kui ka kombineeritud küttelahendusena. Päikeseenergia kasutamine muutub aina populaarsemaks, kuna seadmed ja lahendused, mis võimaldavad antud energiat kasutada, muutuvad aina soodsamaks, efektiivsemaks ja varsti ka majanduslikult mõttekamaks. Päikeselt saadud energia on üks suurimaid ja võimsaimaid energialiike, mis leiab igapäevaselt aina rohkem kasutust. Esialgne investeering seadmetesse võib tunduda küll kallis, kuid päikeseenergia on tasuta ja investeerindu tasuvusest saab rääkida juba seitsme aasta möödudes.

Võtmesõnaks igapäevase majanduse ja olme kõrval on alternatiivsete energiate kombineeritud kasutamine, millega saab vähendada sõltuvust turuhindadest.

Päikeselt saadava energia kasutamine on soovituslik, kuna sellega saab kombineerida majapidamise kütte- ja tarbeveesüsteeme, mis on energiasäästlikud. Kombineeritud energia on odavaim kõigist võimalikest kütteliikidest. Päikeseenergia otsekasutamisel ei ole mingeid bioloogilisi vaheetappe tarvis. See on energialiik, mis ei vaja eraldi transportimist kliendile koju, kontorisse, korteriühistusse või tootmishoonesse. Päikeseenergiat ei pea turult ostma, see on kõigile soovijatele täiesti tasuta saadaval. Näiteks kombineeritud küttelehenduse nagu kaugküte ja päikesekütte (osakaal kuni 30%) puhul on võimalik teie hoone või rajatise küttekulusid ventilatsioonile ja tarbeveele vähendada kuni 2/3. Sellisel kombinatsiooni puhul on süsteemi tasuvusaeg umbes 4.8 aastat. Muude kombinatsioonide, näiteks õhk-vesi soojuspumbaga päikesekollektoreid kombineerides (suvine kuuma vee tarvidus ehk kuni 10% kogu küttest) võib see ulatuda kuni seitsme aastani, kusjuures siin ei ole arvestatud kütuse hindade kallinemisega tulevikus. Tegemist on küll spekulatsiooniga, kuid rahaline võit tulevikus peaks olema märkimisväärne

Uudiste arhiiv

Soletek OÜ

KMKR: EE101418960
Reg. nr.: 11786239
Swedbank EE702200221049381297

Kontaktid

Telefon: +372 508 4940
Koduleht: www.soletek.eu

© Soletek 2015