Pakume kohalikele omavalitsustele alternatiivina senisele kaugküttele taastuvenergiaallikatel ja uudsetel finantseerimisprintsiipidel põhinevat lahendust. Soletek positsioneerib ennast energiateenusettevõttena taoliste lahenduste pakkumiseks.

Energiateenusettevõtted kujutavad endast ettevõtteid, mis võtavad enda kanda energiasäästuprojekti teostamisega seotud finants- (s.o. investeerimis-) ja tehnoloogilised riskid, fikseerides soojusenergia hinna tarbijale pikaks perioodiks ning saades tulu investeeringu mõjul realiseeritud energiakulude kokkuhoiust. Tüüpiliselt ulatub taoliste investeerimisprojektide sisu valgustus-, soojustus- ja ventilatsioonisüsteemide uuendamisest kuni selliste keeruliste intelligentsete energiahaldussüsteemide paigaldamiseni, mis võimaldavad energiakasutust suure detailsuseni kontrollida.

Kuna projektide tasuvus on üldjuhul seotud nende suurusega, siis teostatakse hinnanguliselt kuni 75% projektidest koostöös avaliku sektori asutuste, ülikoolide, omavalitsuste ning haiglatega. Projektide teostamisel kasutatakse kahte peamist lepingu tüüpi :

  • Jagatud energiasääst. Energiateenusettevõte finantseerib kõik projektiga seotud vajaminevad kapitaliväljaminekud ning vastutab täielikult laenu tagastamise eest. Klient maksab energiateenusettevõttele mingi kindla protsendi saavutatud energiasäästust või fikseeritud summa, mis on piisavalt suur selleks, et katta laenu tagasimaksed, energiasäästu mõõtmise ja verifitseerimisega seotud kulud ning muud kulud.
  • Garanteeritud energiasääst. Klient võtab projekti elluviimiseks laenu ning tasub ise selle tagasimaksed. Energiateenusettevõte kohustub tagama mingis kindlas suuruses energiasäästu, mis üldjuhul katab kliendi poolt pangale tagasi makstavate laenumaksete suuruse.

Küsi kaugküttelahendust!


Küsi pakkumist kaugküttelahendusele!

4 + 5 =

Uudiste arhiiv

Soletek OÜ

KMKR: EE101418960
Reg. nr.: 11786239
Swedbank EE702200221049381297

Kontaktid

Telefon: +372 508 4940
Koduleht: www.soletek.eu

© Soletek 2015