31.08.2015 | smart heat uudised

Uurimus-arendustöö „Kõikehõlmava kaugküttepiirkonna energiaauditi metoodika väljatöötamine ja testimine projekti “Smart Heat” raames“ koostati koostöös TTÜ soojustehnika instituudiga.

Aruanne koosneb järgmistest peatükkidest, millest osa on varem vahearuannetes esitatud:

  1. Ülevaade piirkonna olemasolevast soojusmajanduse olukorrast. Kaugküttesüsteemi ja tarbimise kirjeldamine. Pilootpiirkonna näitel.
  2. Tarbimise juhtimise võimaluste analüüs. Tarbijate tahte välja selgitamine oma soojustarbimise juhtimiseks.
  3. Soojustarbimise ja küttekulude korteripõhine jagamine vastavalt tegelikule tarbimisele. Võimalused ja lahendused. Vastava mudeli väljatöötamine.
  4. Energiaauditi metoodika teoreetiliste aluste välja töötamine. Sealhulgas soojusmajanduse ümberkorraldamise tulemusena saavutatava energiasäästu leidmine (tulenevalt muutustest soojuse tootmises ja tarbimises ning IKT meetmete rakendamisest).
  5. Välja töötatud metoodika testimine, teostades energiaauditid pilootpiirkonna kaugküttepiirkonnas (3 korterelamut, 4 valla hoonet). Tarbimise detailanalüüs. Hoonete energiabilanss. Eeldatav tuleviku tarbimine – pärast korterelamute energiatõhusaks rekonstrueerimist ja uudsete IKT lahenduste rakendamist.
  6. Ettepanekud soojuse tootmise optimeerimiseks pilootpiirkonnas. Erinevate energiaallikate (biomass, soojuspumbad, päikesekollektorid, fossiilsed kütused) kasutamise ja nende kombineerimise võimalused. Kaugküte vs lokaalküte.

7. Energiaauditi soovituste rakendamise riskianalüüs, sh hoonete energiatõhusaks rekonstrueerimise mõjud. Soojusmajanduse ümberkorraldamise sotsiaalmajanduslikud mõjud ja keskkonnamõjud. Ümberkorralduste tulemusena saavutatud täiendav energiasääst. Pilootpiirkonna näitel.

Uudiste arhiiv

Soletek OÜ

KMKR: EE101418960
Reg. nr.: 11786239
Swedbank EE702200221049381297

Kontaktid

Telefon: +372 508 4940
Koduleht: www.soletek.eu

© Soletek 2015