Energiasäästulahendused tarbijatele

Soleteki eesmärk on tegutseda energiateenusettevõttena, pakkudes energiasäästulahendusi tarbijatele. Pakume taastuvenergiaallikatel põhinevaid kombineeritud küttelahendusi eramutele, kortermajadele, ettevõtetele, kohalikele omavalitsustele. Alternatiiv senisele kaugküttele koostöös omavalitsustega on võimalik!

Märgatav kokkuhoid küttekuludelt

Kohalike omavalitsuste eelarvest, leibkondade sissetulekust ja ettevõtete käibest võtavad küttekulud tihtipeale suure osa. Märgatav kokkuhoid soojuselt on nutika küttesüsteemi puhul täiesti võimalik. Selleks on ellu kutsutud projekt Smart Heat.
Loe lähemalt

Kütteviiside paindlik kombineerimine

Smart Heat on kaugküttepiirkondade ja üksikute hoonete jaoks välja arendatud platvorm. See võimaldab kütteviise paindlikult kombineerida ja annab reaalse rahalise säästu.
Loe lähemalt

Lähtekohaks Euroopa Liidu energia- ja kliimapoliitika

Smart Heat lähtub Euroopa Liidu energia- ja kliimapoliitikast, sealhulgas energiatõhususe direktiivist.
Loe lähemalt

Smart Heati lahendused Kärla alevikus

Praegu arendatakse Smart Heati lahendust Saaremaal Kärla alevikus, kus selle juhtida on viis munitsipaalhoonet ja kolm korterelamut.
Loe lähemalt

Erinevate energiatõhususe meetmete kombinatsioonis küttekulud alla 3-4 korda

Projekti Smart Heat raames teostati koostöös Enefant OÜ-ga energiakulu arvutused dünaamilise simulatsioonitarkvaraga Lääne-Saare valla Kärla aleviku kaugküttepiirkonna hoonete näitel. Simulatsioonides kombineeriti erinevaid meetmeid nagu kütteviisi asendamine, hoonete soojustamine, börsihinnapõhine elektritarbimine, kasutuspõhine soojustarbimise juhtimine, soojustagastusega ventilatsiooni kasutamine. Seejuures tagatakse nõuded sisekliimale, mis on eriti oluline lasteaia ja kooli puhul. Töö eesmärgiks oli arvutada hoonete energiasääst ja rahaline sääst erinevate energiasäästumeetme teostamise tulemusel. Üks põhiülesandeid oli hinnata kütte seadetemperatuuride tõstmise ja langetamise mõju hoone energiatarbimisele ja -maksumusele ning anda vajalikku infot vastava süsteemi väljaehitamise tasuvusarvutustele. Töö tulemused täiendavad varasemalt projekti raames koostatud energiaauditeid. Simulatsioonid teostati lasteaia, kooli ja ühe korterelamu näitel. Teostatud simulatsioonidest tuli välja, et lühiajaline ülekütmine ei andnud olulist rahalist säästu. Põhjus on peamiselt välispiirete suures soojusläbivuses. Oluliselt suurema energia- ja rahasäästu annab mittekasutusajal siseõhutemperatuuride langetamine. Olulises osas juba energiatõhusaks rekonstrueeritud avalike hoonete ehk lasteaia ja kooli puhul ilmnes, et põhilise osa kokkuhoiust annaksid üleminek maaküttele, börsihinnapõhine maasoojuspumpade elektritarbimine ja soojuse tarbimise juhtimine lähtuvalt ruumide kasutusest. Sellisel moel vähenevad soojusenergia kulud ligikaudu 60%. Kui jääda praeguse kaugküttelahenduse juurde, siis tarbimise juhtimise meetmed annavad siiski ca 40% rahalist säästu. Kärla alevikus asuvad kolm kortermaja on põhiosas energiatõhusaks rekonstrueerimata. Eelkõige on vajalik välispiirete soojustamine ning uste ja akende väljavahetamine. Ühe kortermaja näitel tehtud simulatsioonid näitasid, et hoone rekonstrueerimise ja maaküttele ülemineku korral on võimalik kulusid küttele vähendada 78%.


Uudiste arhiiv

Soletek OÜ

KMKR: EE101418960
Reg. nr.: 11786239
Swedbank EE702200221049381297

Kontaktid

Telefon: +372 508 4940
Koduleht: www.soletek.eu

© Soletek 2015